IK

Baltech Group ile çalışmakYaratıcı bir yapı kurmak

İnsan Kaynakları politikamızın temelinde, bize bağlı olan şirketlerin amaçları ve vizyonları doğrultusunda değerlendirmeler yaparak, hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla gerekli insan gücünü, alt yapısını hazırlayıp, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen ve yaratıcı bir yapı kurmak var. Baltech’li olmak, güvenilir ve kaliteli bir hizmet anlayışı içerisinde kalarak, yeniliklere açık ve müşteri isteklerini her şeyin önünde tutan, kendini geliştirmeye adamış, farklı görüşleri bir araya getirerek çalışan bir sinerji yaratmaktır. Kısa vadeli değil uzun yıllar kariyer imkanı sunan, farklı fikirlere ve düşüncelere açık, girmiş olduğu her alanda öncü ve yenilikçi olmayı hedefleyen, kaliteli hizmete inanan, etik ve mesleki değerlere saygı duyan, çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratan bir kurumda çalışmak isteyenler için Baltech Group, en doğru adres demektir.

İnsan Kaynakları uygulamalarımız aşağıdaki gibidir:

  • Performans Değerlendirme
  • Rotasyon
  • Oryantasyon
  • Uzaktan Çalışma
  • Çalışan Sağlığı

Pozisyonun gerektirdiği yurtiçi ve yurtdışı teknik ve davranışsal yetkinlikler, yurtiçi ve yurtdışı rotasyon, gelişim ve performans yönetimi sistemi sonuçları, terfi ve atamalar, kariyer gelişimi, bilgi paylaşımı ve kültür gelişimi açısından grup şirketleri içerisinde, uygun olabilecek pozisyonlar arası hareketlilik teşvik edilir.

Ücret Yönetimi

Her bir pozisyon için (beyaz yaka-mavi yaka) belirlenen iş değerleri ve ücret politikası esası ile adil, iş kritikliği odaklı ve rekabetçi bir baz ücret belirlenmesi için uygulama gerçekleştirilir.

Endüstriyel İlişkiler

Yasal mevzuata, iş sözleşmelerine ve personel yönetmeliklerimize uygun olarak sistematik bir fonksiyon şeklinde tanımladığımız endüstriyel ilişkiler; faaliyetlerimiz, personel özlük işleri süreçlerinden sosyal haklara kadar geniş bir çerçevede ele alınmakta ve değer üreten bir insan kaynakları süreci olarak yönetilmektedir.